KAKO DOBITI SERTIFIKAT ZA PROIZVODNJU ORGANSKE HRANE

ORGANIC SERTIFIKAT (BIO)

Organska sertifikacija je sertifikacioni proces namenjen proizvođačima organske hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda. Neophodni uslovi za sertifikaciju se razlikuju od države do države, ali generalno uključuju paket standarda za gajenje, skladištenje, prerađivanje, pakovanje i pošiljku.

Svrha sertifikacije

Usled prekomernog zagađenja planete i težnje za očuvanjem opšteg zdravlja, osamdesetih godina prošlog veka nametnula se potreba za smanjenjem hemijskih proizvoda koji se koriste u proizvodnji hrane. Intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom kakva je danas zastupljena na globalnom tržištu i sve većom upotrebom đubriva i pesticida, došlo je do preteranog zagađenja na poljoprivrednim površinama koje zahvataju veliki procenat naše planete. Iz tog razloga bilo je neophodno organizovati alternativni način proizvodnje koji će obezbediti dovoljne količine zdravije hrane, čija će proizvodnja i potražnja prevladati sadašnju konvencionalnu proizvodnju. Cilj je da se obezbedi kvalitet, spreči zloupotrebe i promoviše trgovinu organskom hranom. Današnji vid trgovine hranom zahteva obavezan organic sertifikat da bi svi korisnici u lancu trgovine bili sigurni da su kupili organski proizvedenu hranu, naročito krajnji konzumenti jer moraju da se oslone na sertifikaciona tela kako bi bili sigurni da su kupili kvalitetan organski proizvod.

Farme i proizvođači hrane koji poseduju BIO sertifikat imaju strogo kontrolisanu proizvodnju biološki vrednije hrane. Biološku vrednost hrane određuje sam način gajenja, izbor vrsta i sorti ili rasa, kao i rast i razvoj u uslovima približnim prirodnoj sredini. Drugim rečima, u pitanju je proizvodnja sa što manje tretiranja, koja isključuje prisustvo fungicida, pesticida, insekticida, rodenticida, anti-biotika, hormona i sintetičko-hemijskih supstanci.

Uslovi

 • Obavezna je upotreba zemljišta koje je bilo oslobođeno tretmana od hemijskih đubriva u periodu od nekoliko godina (3 godine i više),
 • Neophodno je izbegavanje velikog broja hemijskih supstanci (npr. đubriva, pesticida, antibiotika, aditiva, rodenticida i fungicida), genetski modifikovanih organizama i sredstava za tretman voda,
 • Detaljno zapisani podaci o proizvodnji i prodaji organski proizvedenih proizvoda,
 • Strogo fizičko razdvajanje organske proizvodnje od konvencionalne proizvodnje,
 • Stalne inspekcije i nadgledanje proizvodnje u toku proizvodnog procesa.

Sertifikacioni proces

Vlasnik farme ili menadžer je u obavezi da sprovede nekoliko novih aktivnosti, da bi farma dobro funkcionisala u novim uslovima:

 • Da nauči sve o organskom standardu, šta nije dozvoljeno u korišćenju na farmi, uključujući skladištenje, transport i prodaju;
 • Uslovi na farmi i proizvodnja se moraju uskladiti sa standardima, koji mogu usloviti menjanje objekta, nalaženje i menjanje potencijalnih dobavljača i dr.
 • Neophodno je detaljno vođenje dokumentacije, prethodni istorijat farme, način organizacije i rezultati ispitivanja vode i zemlje koji se koriste, svakodnevno beleženje proizvodnih i marketinških aktivnosti;
 • Pismena evidencija o godišnjem proizvodnom planu, sa svim neophodnim detaljima, od semena do prodaje: izvori nabavke semena, lokacije svih polja i useva, đubriva i kontrola suzbijanja štetočina, metodi žetve, evidencija skladištenog prostora;
 • Neophodna je godišnja inspekcija, ispitivanje sve dokumentacije i usmeni razgovori sa svim učesnicima u proizvodnji;
 • Godišnja inspekcijska/resertifikaciona naknada koja zavisi od države do države i od veličine poseda odnosno proizvodnje.

Prva sertifikacija farme zahteva da zemljište bude pripremljeno tj. da se nisu upotrebljavale nedozvoljene supstance (sintetički materijali i dr.) u određenom broju godina. Konvencionalna farma mora biti u periodu konverzije, tj. da ispunjava standarde organske pojloprivrede dve do tri godine. Proizvodi koji se dobiju u ovom periodu ne smatraju se u potpunosti organskim.

Sertifikacija kompanija koje ne proizvoda hranu je slična. Fokus je na sastojcima koji utiču na krajnji proizvod i uslovi rukovanja tim proizvodima. Transportna kompanija koja hoće da uvede organski sertifikat treba da ima detaljnu dokumentaciju o vozilima, skladištima, kontejnerima i sl, a restorani treba da imaju dozvolu inspekcije i od dobavljača koji su sertifikovani organik.

Država koja je najdalje odmakla u napretku i razvoju organske proizvodnje je Danska, gde je 25% ukupne poljoprivredne proizvodnje pod BIO sertifikatom. Od domaćih preduzeća koja imaju Organic sertifikat izdvajaju se: Midi Organic, Zadrugar, Beli Stonovi,  Sirogojno, Suncokret, Albox, Foodland, Fungo Jug, DMV i drugi.

PODRŠKA DRŽAVE

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu organski sertifikat nije izostala. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije od 2006. godine pruža bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije organskog sertifikata. Više o programu možete saznati ovde.

EKOLOŠKA HRANA

Еколошка храна је храна произведена уз коришћење метода које не укључују савремене вештачке додатке као нпр. пестициде и хемијска ђубрива, не садржи генетички модификоване организме и није третирана зрачењем, индустријским растварачима или хемијским прехрамбеним адитивима.[1]

У већем делу људске историје, пољопривредна производња се може назвати „еколошком“. Само је током 20-ог века почела употреба великих количина вештачких хемикалија у производњи хране. Покрет еколошке пољопривреде настао је 1940-их година као одговор на индустријализацију пољопривреде и познат је под називом Зелена револуција.[2]

Еколошка производња је, за разлику од приватног повртарства, регулисана законом. Тренутно је у Европској унији, САД, Канади, Јапану и другим државама потребно да произвођачи хране обаве посебну еколошку сертификацију за еколошку производњу како би пласирали своје производе као „еколошке“. У смислу ових закона, еколошка храна је храна произведена на начин који је усклађен са стандардима које су прописане на државном или међународном нивоу. У већини земаља еколошка храна не сме бити генетички модификована. Предложено је да примену нанотехнологије у производњи хране треба искључити из сертификоване еколошке хране.

Значење и порекло појма еколошке хране

Лорд Нортбоурн је 1939. године сковао назив „органска пољопривреда“ (еколошка пољопривреда) у својој књизи „Поглед на земљу“ (1940), на основу свог концепта по којем је фарму сматрао за један организам, да би описао холистички, еколошки уравнотежен приступ пољопривредној производњи, супротно ономе што је назвао „хемијска пољопривреда“ (односи се на вештачку плодност и не представља еколошку целину).[4] Ово се разликује од научне употребе појма „органско“, који се односи на оне врсте молекула који садрже угљеник

Идентификација еколошке хране

Произведена еколошка храна обично садржи само еколошке састојке. Ако су присутни састојци који нису еколошког порекла, одређени минимални проценат укупних биљних или животињских састојака мора бити еколошки (нпр. 95% у САД,[5] Канади и Аустралији). Присутни састојци који нису еколошког порекла морају испунити одговарајуће захтеве. Храна која се сматра еколошком не сме садржавати вештачке прехрамбене адитиве и често се производи са што мање вештачких поступака и услова (нпр. зрачење, генетичка модификација). Пестициди су дозвољени, уколико нису вештачки.

Први потрошачи заинтересовани за еколошку храну су тражили храну која није хемијски третирана коришћењем пестицида, свежу и минимално обрађену храну. Таква храна се набављала директно од узгајивача. Лична дефиниција еколошке хране је развијена из директног искуства: разговором са узгајивачем, посматрањем услова на фарми и праћењем активности приликом узгоја. Како су се захтеви за еколошком храном повећавали, велике испоруке еколошке хране су замењивале директне набавке од узгајивача. Данас не постоји ограничење у величини фарме на којој се узгаја еколошка храна, тако да многе велике фарме имају одељке у којима узгајају еколошку храну. На тржишту је тешко разликовати овакву храну, па је уведено означавање производа као „сертификованих еколошких“ производа.

Углавном се под еколошком храном мисли на воће и поврће, али понекад овај израз употребљавамо и за храну животињског порекла (када су животиње отхрањене на здрав и природан начин).

У развијеним земљама западне Европе и у САД постоје специјализоване пијаце са еколошким намирницама.

Да би се неко поврће сматрало еколошком храном, оно мора бити одгајано уз поштовање следећих правила:

 • Не смеју се користити пестициди, хербициди и слична средства.
 • На њиви на којој се узгаја еколошка храна не смеју се користити хемијска средства најмање три протекле године.
 • Та њива мора бити и јасно одељена, да биљке на њој не би долазиле у додир са хемикалијама са суседних њива.
 • Забрањен је генетички инжењеринг – све мора бити у складу са природом.
 • Проблеми са штеточинама решавају се природним путем – постављањем замки и мамаца; коришћењем животињских врста које су природни непријатељи конкретних штеточина.

Када је реч о еколошкој храни животињског порекла, правила су следећа: у исхрани животиња не смеју се користити хормони који вештачки поспешују раст, као ни било какви лекови и друга вештачка средства.

Правила за еколошку производњу у Европској унији

У Европској унији правила за еколошку производњу су прописана у следећим документима:[6]

 • Уредба Савета Европе (СЕ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. у вези са еколошком производњом и означавањем еколошких производа, којом се поништава уредба ЕЕЗ бр. 2092/91
 • Уредба Савета Европе (СЕ) бр. 967/2008 од 29. септембра 2008. (допуна уредбе СЕ бр. 834/2007)

Детаљнија правила у вези са еколошком производњом, обрадом, дистрибуцијом, означавањем и контролама су прописана следећим уредбама Европске комисије:

 • Уредба Европске комисије (ЕК) бр. 889/2008 од 5. септембра 2008. која даје правила за имплементацију Уредбе Савета Европе бр. 834/2007 у односу на еколошку производњу, означавање и контролу.

Ова уредба је допуњена новим правилима за еколошку производњу следећом уредбом:

 • Уредба Европске комисије (ЕК) бр. 1254/2008 од 15. децембра 2008.

Тренутно ЕУ законодавство захтева да се еколошка храна биљног и животињског порекла означава коришћењем ЕУ логотипа за еколошку производњу. На ознаци такође мора постојати кодни број сертификационог тела које је сертификовало произвођача еколошке хране.

Ефекти конзумирања еколошке хране

Конзумирањем еколошке хране ниво токсина у организму се смањује. У класичној пољопривредној производњи превише је токсина у виду пестицида и разних метала који повољно утичу на трајност намирнице, али свакако неповољно на свеукупно здравље. Неки од њих повећавају ризик од разних болести – нервних обољења, канцера и др. Намирнице произведене на еколошки начин садрже много виши ниво хранљивих састојака, као што су протеини, витамин Ц и многи минерали.

У једном научном пројекту стручњаци су се позабавили конкретним предностима еколошке у односу на нееколошку храну. Добијени резулати су: еколошка храна садржи 27% више витамина Ц, 21% више гвожђа, 29% више магнезијума и 13% више фосфора.

PREUZETO IZ WIKIPEDIJE!!!!

LEKOVITO BILJE

Lekovito bilje je sa nama od kada postoji ljudski rod, bilje služi kao osnova za mnoge lekove, a nauka je omogucila da supstance koje ono nudi , postanu mnogo  jace i delotvornije na zdravlje.
Lekovito bilje nije alternativa … Lekovite trave su lek i zdravlje! Za svaku bolest, cak i za onu najtezu sto izgleda neizleciva, u prirodi, u lekovitom bilju možete naći lek , samo ga je potrebno pronaci. Vazno je znati sta se čime leci, odnosno koja je lekovita biljka najpogodnija za koju vrstu  bolesti. Za lečenje bolesti velike mogucnosti daju nam mesavine lekovitog bilja.Lekovito bilje je dar prirode koji trebamo uz malo truda potražiti,potrudićemo se da što detaljnije u svim postovima opišemo lekovito bilje,načine pripremanja čajeva,tinktura i slično kako bi vam dali što iscrpnije informacije.Ne mora uvek da se koristi teški arsenal farmakologije, pre svega ako se radi o nekoj manjoj nelagodnosti. Moderni čovek se, nažalost, pretvorio u pasivnog potrošača lekova, koji odgovornost za svoje zdravlje, gotovo uvek prenosi na svog lekara.
Tri četvrtine svih zdravstvenih tegoba mogu se lako dijagnostifikovati i nije uvek neophodan  lekarski  pregled. Prehlade, začepljenja, gastritis, kolitis, glavobolja i tako dalje, mogu se uspešno odstraniti  ili umanjiti podložnost oboljevanju, prirodnim merama, kroz promenu ishrane i načina života.
Ko svesno podstiče zdrav način života, taj je spreman da podrži i druge u takvom nastojanju i pruži im  pomoć.“ Tinkture,esencije ,čajeve i ostalo pripremate i koristite na vlastitu odgovornost!